TRANH THÊU TAY và BÍ PHƯƠNG CHINH PHỤC LÒNG NGƯỜI

tranh thêu tay

TRANH THÊU TAY và BÍ PHƯƠNG CHINH PHỤC LÒNG NGƯỜI Bí Phương chinh phục lòng người? Thực ra vốn không có bí phương gì hết. “Lòng Thành và Thời Gian” đó mới chính là Bí Phương. Khi muốn làm điều gì đó cho một người chỉ cần cố gắng bỏ ...

Read More »

CHỌN QUÀ TẶNG NGƯỜI GIÀ CẦN LẮM SỰ TINH TẾ

quà tặng người già

CHỌN QUÀ TẶNG NGƯỜI GIÀ CẦN LẮM SỰ TINH TẾ Trong trăm điều thiện, chữ Hiếu đứng đầu. Việc Hiếu Nghĩa của con cái đối với Ông Bà Cha Mẹ khi tuổi dần xế chiều, của người trẻ với già là một trong những điều đáng quý, mà ở một ...

Read More »
Call Now Button